BRF Nästerården, Lillån

Till Brf Nästegårdsvägen skulle trästommar till tre radhuskroppar tillverkas och monteras. Här var arbetsplatsen väldigt trång, men med vår APD-plan organiserade och effektiviserade vi vårt arbete. Det gjorde även att vi kunde utföra allt enligt tidsplanen. På grund av avståndet mellan huskropparna är samtliga delar brandanpassade. Detta innebar att vi fick använda oss av specialmaterial vilket gav en mer avancerad produktion men ett väldigt bra slutresultat.

Snabbfakta om projektet

Beställare: Brf Nästegården 1
• Påbörjat: 2020 planerat att vara färdigställt November 2020
• Plats:
Lillån, Örebro
• Vad: 11 lägenheter i form av tre radhuskroppar
• Uppdraget:
Husstommar och inomhusmiljöer inkl. montage

Vill du ha mer information?

Kontakta oss för att inleda en dialog!